Špecializovaná neurologická ambulancia

Špecializovaná neurologická ambulancia so zameraním sa na EMG vyšetrenie : Elektromyografické vyšetrenie /EMG/ realizujeme pri : 1. poškodení nervov : syndróm karpálneho kanála, radikulopatie, polyneuropatie, polyradikuloneuritída, poúrazové stavy... 2.ochorení svalov : myopatia, myastenia gravis... 3. tetánia, tras...