O nás

Elektromyografické vyšetrenie /EMG/ realizujeme pri :
1. poškodení nervov : syndróm karpálneho kanála, radikulopatie, polyneuropatie, polyradikuloneuritída, poúrazové stavy…
2. ochorení svalov : myopatia, myastenia gravis…
3. tetánia, tras…